GDPR

Zpracování osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas Jakubu Klasnovi (narozen 28.9.2001) (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával údaje vyplněné v registračním formuláři jako údaje o Závodníkovi (dále jen „Závodník“) na webu Lázeňský běh – lazenskybeh.cz (dále jen „Web“):
 • jméno a příjmení Závodníka
 • datum narození Závodníka
 • kontaktní email
 • osobní výkony Závodníka
 • pohlaví Závodníka
 • účasti na závodech Závodníka

 

 1. Jméno a příjmení Závodníka, kontaktní email, osobní výkony Závodníka, pohlaví Závodníka, datum narození Závodníka, příslušnost k oddílu Závodníka a účasti na závodech Závodníka je nutné zpracovat za účelem zpracování registrací, přihlášek, účastí, výsledků. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu existence Lázeňského běhu.

 

 1. Z výše uvedených osobních údajů mohou být na Webu a v místě konaní akce, které se Závodník účastní, veřejně dostupné tyto údaje:
 • jméno a příjmení Závodníka
 • datum narození Závodníka
 • osobní výkony Závodníka
 • pohlaví Závodníka
 • příslušnost k oddílu Závodníka
 • účasti na závodech Závodníka

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Jakub Klasna, Na Vinici 1733, Brandýs nad Labem 250 01, jakubklasna@gmail.com.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Zástupci jednotlivých organizací, které pořádají závody na Webu
 3. Administrátoři Webu
 4. Rozhodčí a pomocný personál na závodech, kterých se Závodník účastní

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • v tomto případě dojde k anonymizaci údajů a to nahrazením jména a příjmení Závodníka, emailu a data narození Závodníka informací „Závodník požádal o smazání osobních údajů“
  • údaje, které jsou potřeba k provozu Webu vymazány nebudou (avšak nebudou již přiřazené ke kontaktního emailu, jménu a příjmení Závodníka, a data narození Závodníka) a to:
   • osobní výkony Závodníka
   • pohlaví Závodníka
   • příslušnost k oddílu Závodníka
   • účasti na závodech Závodníka

 

 • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.